Loading...

Din sundhedsfaglige kontaktperson i sundhedsvæsenet.

● planlæg og fokuser din samtale i sundhedsvæsenet med os som facilitator og bisidder, til det du ønsker at få ud af den.
● Forbered dig med os inden samtalen, så du får stillet de rigtige spørgsmål under samtalen, og sikrer at behandling eller hjælp iværksættes.
● Når du er klar over hvad du har brug for, så bruger vi vores mangeårige erfaringer i sundhedsvæsenet, vores kendskab til systemernes muligheder og begrænsninger, til at bidrage med “skæve” vinkler, der kan give dig de muligheder du har brug for.
● Vi sørger altid for at skrive aftaler og behandlinger ned fra samtalerne, så du ikke er i tvivl om, hvad der har været snakket om på møderne, og hvad der skal følges op på næste gang.
● Du får en oplevelse af, at tage styring og ansvar for dit forløb.

Noget af det vi oplever der mangler i vores sundhedsvæsen er en sundhedsfaglig kontaktperson. En der samler alle trådene mellem de forskellige sektorer inden for sundhedsvæsenet. En der sikrer at det vigtigste er i fokus. En der arbejder på tværs og ikke er bundet af region eller kommune eller andre instanser.
Hverdagens Rutiner ér den person. Hos os oplever du, at vi skaber en rød tråd mellem sygdomme, behandlinger, hjælp samt kommer hele vejen rundt om jer, så du kan prioritere og planlægge på et ordentligt grundlag der går på tværs af sygdomme, behandling og hjælp. Vi ved hvor svært det er at skulle navigere rundt i flere specialer på sygehuset, som ikke taler ordentligt sammen, og vi ved at det kan være nødvendigt at støtte egen læge i at finde rundt, så det er vi eksperter i, og vil rigtigt gerne hjælpe jer.

Netop koordinering er så vigtig detalje i et godt sygdomsforløb, og det er en stor, og for mange ældre, en uoverskuelig opgave, at finde rundt i tider på forskellige ambulatorier. Vi oplever alle at det er utrygt hvis vores behandlingsforløb ikke hænger sammen, så vi arbejder målrettet med at skabe sammenhæng og overblik over sygdomme og aftaler, og vi koordinerer forløb, så der kommer overskuelighed over aftaler måned for måned.