Loading...

Ryd op i din medicin og dine sygdomme

● Få overblik over dine sygdomme, og hvordan de påvirker din krop, og dine hverdags rutiner, så du bedre kan se hvilke ændringer der kan være en fordel for dig.
● Fokusér på dine ressourcer og begrænsninger, og brug dem til at finde løsninger i hverdagen, så fokus er på dine ressourcer.
● Hav overblik over dine aftaler hos ambulatorier, egen læge, træning.
● Lad os tage ansvaret og deltage som ledsager til undersøgelser og samtaler, og brug os til at at få dine tanker og spørgsmål med til samtalerne.
● Gennemgå din medicin, så du tager den rigtige og korrekt.

Et levet liv, ses på kroppen og høres på sindet. Jo ældre vi bliver, jo mere ”slidt” bliver vores krop, vores maskine. Det udfordrer vores måde at finde en balance i vores alderdom. Vi skal have livskvalitet hele livet. Men da livet kan tage drejninger, som kan kræve at vi tænker anderledes og skal indrette os både fysisk men også psykisk, kræver det nye løsninger at leve videre med de ar vi har fået.

Med vores stigende levealder, får vi flere kroniske sygdomme og desværre også flere funktionsbegrænsninger og plejebehov, som påvirker vores tanker om vores helbred, og påvirker vores livskvalitet.

Gennemgå din medicin i detaljer
Mange ældre får behov for medicin, da kroniske sygdomme er hyppige blandt ældre. Det kræver stor omhu, da nedsatte organfunktioner øger følsomheden for lægemidlers ønskede og uønskede virkninger. Stor omhu omkring medicinhåndteringen, så medicinens virkning opnås, men også omhu omkring bivirkninger, underbehandling og andre lægemiddel problemer, som der faktisk er årsag til hver tiende medicinsk indlæggelse. Vi vil derfor altid gennemgå medicinlisten, og gennemgå hvordan medicinen håndteres, og opbevares af jer.

Vi snakker med jer om jeres viden om bivirkninger og, om der er bivirkninger i hverdagen der kræver fokus.

Få overblik over aftaler og sygdomme
Jo ældre vi bliver, jo mere ”træt” bliver vores hjerne, og mange af os oplever det er svært at overskue aftaler. Aftaler med ambulatorier, egen læge, træning osv. Det betyder at, ofte deltager vi i samtaler, vi ikke har forberedt os på og som vi ofte bliver mindet om via en sms få dage før. Det betyder at når lægen spørger ind til vores sygdom, så husker vi kun de sidste par dage, men ikke den længere periode. Det har desværre den konsekvens at der symptom behandles ud fra et par dage, og det er ikke altid optimalt. Det er nødvendigt at forberede sig til de møder man har, så fokus er på hverdagens oplevelser, og den kompleksitet der er med at leve med sygdom og medicin. Vi har erfaring med at skabe overblik over aftalerne og være behjælpelig med at forberede jer til møderne, så I får så meget ud af tiden med fagfolkene som muligt.

En god forberedelse til en samtale er vigtig, men en god samtale er endnu vigtigere. Har man svært ved at huske, eller forstå det der bliver sagt, tager man kun en lille del med fra samtalen. Det har igen konsekvenser ved, at man ikke får taget sin medicin korrekt, ikke udført træningsprogrammet eller spist hvad der er vigtigt. En sammenhæng i jeres forløb i sundhedsvæsenet, er af afgørende betydning for udbyttet af det. Sammenhængen i dit forløb er vigtig da både pleje, behandling og træning går på tværs af fag, medicinske specialer og sektorer. Det kræver koordinering på tværs af specialer, hospitaler og sektorer.