Loading...

Om os

Hverdagens rutiner er et firma, der tilbyder konsulentbistand til aldrende mennesker, mennesker der lever med handicap, og deres pårørende. Vi er bindeleddet til kommunen, sygehuset, plejecenteret, visitationen, hjemmeplejen, genoptræning, ambulatorier, egen læge, når der skal sikres, du ikke falder mellem 2 stole. Vi arbejder problemløsende, med dig og dine behov i fokus. Vi bruger al vores erfaring og viden, til at sikre, at du får mulighed for at have fokus på at justere din hverdag, så du oplever at tage kontrollen over dit liv.

Gennem livet har vi hverdagsrutiner, som vi ikke skænker en tanke. Står op, børster tænder, redder hår, vasker os. Vi får også rutiner der forebygger vores sundhed, som at vi går til tandlæge, læge ved ubehag, motionerer. Vi får madvaner der passer til vores livssyn, vi uddanner os, vi stifter familie og opbygger et socialt liv. Ja vi finder de hverdagsrutiner der passer til os.
Men mens livet giver os erfaringer, og sætter sig på vores krop, så bliver disse rutiner ikke længere en naturlig del af vores hverdag. Vi bliver opmærksom på, at vi ikke længere kan tørre os på ryggen, det bliver svære at handle, måske svære at huske at børste tænderne, og mange af os, får behov for hjælp. Hjælp af andre til at fortsætte vores rutiner. Når andre mennesker skal ind i vores liv og hjælpe os med at udføre vores rutiner, så ændres livet fra at selv at bestemme tid og opgave til et samarbejde og et kompromis. Vi skal lægge vores liv i andres hænder og det er en svær balance. Tillid, kontinuitet og respekt er altafgørende, og det er nødvendigt at alle arbejder for at dette er det bærende.

Vi ved hvor svært det er at modtage hjælp, hvis ikke man har tillid og der ikke er klare aftaler, i forhold til den hjælp vi har brug for. Vi har oplevet når et samarbejde går skævt, og hvor svært det er at opbygge igen, uden hjælp fra andre. Ofte forsøger jeres nærmeste pårørende at hjælpe til, men det kan være svært for dem at gennemskue, hvor og hvordan samarbejdet skal foregå. Tit ender det med en masse unødig tid, der bruges på at kontakte kommunens hjemmepleje eller andre der hjælper i hverdagen. Dette er tidskrævende og flytter fokus fra det hyggelige samvær til praktiske opgaver.

Gennem vores virke inden for sundhedssektoren, har vi oplevet, når samarbejdet ikke er optimalt, og hvor galt det kan gå. Samtidig har vi oplevet hvor lidt der skal til, før at hverdagen fungerer og fokus flyttes fra det der ikke virker, til fritidsinteresser og hygge med pårørende.

Vi ønsker at skabe mere af det der virker, og justere på det, der ikke virker.

Vores arbejde er bygget på DINE behov og din selvbestemmelse i hverdagen, og har fokus på at højne livskvalitet gennem tværfaglighed og sammenhæng i den hjælp du får. Vi arbejder for at sikre, at dine hverdagsrutiner udføres bedst muligt, så du får det du har krav på, og derved kan give dig maximal tid og overskud, til alt det gode og hyggelige i stedet.

Christina Korsgaard:

Uddannet som sygeplejerske i 2009, og arbejdet i både hospitalsregi og hjemmeplejeregi. Har gennem sygepleje virket oplevet, hvordan systemerne ikke arbejder optimalt sammen, trods mange gode intentioner. Systemerne arbejder i silo, og udfordrer vores egen mulighed for at tage ansvar og styring over vores sygdomsforløb, og er man ældre og har sværere ved at følge med, så opleves det ofte uoverskueligt.

Christina brænder for at ”gøre det bedre”, som jo netop er et af Hverdagens rutiners mærkesager, og har gennem de seneste år, haft fokus på muligheder og begrænsninger i hjemmeplejeregi. Hun lægger altid en meget stor ære i at arbejde med høj faglighed (rykket), og for at optimere tid og processer.

Derfor bruger hun alle sine kræfter netop der, hvor hun er skarp, nemlig på løsninger for klienterne. Hvad der kan rykkes rundt på og hvad der kan gøres bedre, på en ny måde, så ansvaret kommer tilbage til dem og de ved hvad der er af muligheder på tværs af systemer og muligheder.

Derfor er netop ”Hverdagens Rutiner” for hende en drøm om at gøre det så godt som muligt, for os alle. Med respekt for prioriteringerne i sundhedsvæsenets ressourcer, formår Christina at arbejde involverende med patienter/borgere og pårørende i egen pleje, behandling og rehabilitering. Hun har gennem sit virke som sygeplejerske opbygget en viden, som hun ønsker at bruge på en ny måde.

Hun er optaget af borgernær sygepleje, med fokus på forebyggelse og sundhedsfremmende tiltag i eget hjem, så netop livskvalitet og selvbestemmelse, er bærende i eget liv.