Loading...

Til dig som pårørende

● Med os kan I få overblik over aftaler i sundhedsvæsenet, så I kan være pårørende på den sociale og hyggelige måde.
● Sammen, forbereder vi os til samtalerne i sundhedsvæsenet, deltager i samtalen, og følger op efterfølgende, så I trygt kan lade os, klare opgaven med jeres kære.
● Lad os klare “det kedelige”/formelle, så I kan skabe balance og samvær med jeres ældre, men også i jeres egen familie og arbejdsliv.
● Brug vores viden, til at blive klædt på til de muligheder der er for jer pårørende, når det er svært at være pårørende til en syg ægtefælle eller tætte relationer.

Med over 10 års erfaring indenfor sundhedsvæsenet, har vi erfaret, at I, som pårørende oplever at mangle viden, når I er bisidder i samtaler i sundhedsvæsenet. Mangler viden om sygdomme, og mulighederne i sundhedsvæsenet. Vi ved, at det ofte er for stort et ansvar, at varetage sine kæres interesser, uden nok viden, og man ofte føler sig utilstrækkelig, trods man gør en forskel bare at deltage.
Vi ved hvordan systemernes muligheder og begrænsninger er, hvordan sygdomme påvirker kroppen og sindet, og vi kender til strukturen omkring samtaler i sundhedsvæsenet. Vi har siddet på den anden side af bordet, og nu er vi rykket over på “jeres” side, og kan hjælpe jer med at tage over ved samtalerne, så I kan fokusere på nærvær og det hyggelige.

Som tæt pårørende, er balancen mellem at se på, at jeres kære har udfordringer, og at tage over, en svær situation. Ofte sker der en ubalance mellem jer, som flytter fokus fra jeres ligebyrdige forhold til en skæv balance, hvor det hyggelige, ikke får mulighed for at fylde lige så meget. Denne balance kan vi være med til at rykke tilbage til det hyggelige, og hjælpe jer med at finde løsninger for jeres kære, så deres behov for hjælp bliver varetaget af de rigtige, som kan løse opgaverne.

Vi er opmærksomme på den belastning, ægtefæller oplever, som også ofte har nedsat helbred, og kan hjælpe med at skabe en balance, hvor I begge, får mulighed for at få hjælp, da vi ved at en familie med sygdom, påvirker alle, og alle skal have deres plads.

For os, er I pårørende, den vigtigste medspiller for den ældre, og vores fornemmeste opgave er at få jeres perspektiver og ønsker frem, så I kan bruge tiden på nærvær, og vi kan tage opgaven med at skabe gode hverdags rutiner hos jeres kære.

Vi tilbyder at overtage jeres opgaver indenfor sundhedsvæsenet, i samarbejde med jer. Når vi er bindeleddet til kommunen, sygehuset, plejecenteret, visitationen, hjemmeplejen, egen læge, har vi ansvaret for at følge behandling og hjælp til dørs, så I ikke skal følge op på om behandling sættes igang eller om hjælpen opstartes som aftalt.